Babesie – prvok přenášený klíšťaty i na člověka

3.3.2016 0

Zmíněný prvok patří mezi parazitické prvoky přenášené slinami členovců.(Třída:Haematozoea) Člověk i další obratlovci jsou jen mezihostitelem, členovci jsou jejich stálými hostiteli.Rod Babesia patří do podskupiny- řád Piroplasmida.Jsou to prvoci – krevní parazité, kteří napadají kevní buňky jak bílé řady (lymfocyty)

Africká horečka v Čechách?

3.3.2016 0

Borrelie duttoni nahoře Borrelie duttoni je nejsilnější a nevětší z rodu Borrelia. dole velmi podobná s menšímy spirálami původce lymeské borreliózy Klíště Ornithodorus moubuta které přenáší v Africe a Asii Borrelia duttoni způsobující návratnou horečku Borrelia burgdorferi s.l. Jiná druh

Nový druh malariového komára u nás!

3.3.2016 0

Vědecký bulvár, aneb z komára lidožravý velbloud? Vpravo  zjednodušený způsob pro rozenání komárů podle způsobu posazení .Vlevo obyčejný komár vpravo Anopheles přenášející malárii.     Zdravá pramenitá voda s komáry,slimáky i ještěrkami! Pohled do kýble vytažené vody z 14 metrů hluboké vody.

Herpetické infekce oka

17.2.2016 0

http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/herpeticke-ocni-infekce-461283 O virech ve zkratce: http://slideplayer.cz/slide/2004906/ Látky působící protektivně na zdraví a chránící před herpetickou infekcí L-lysin /(S)-2,6-Diaminohexanová kyselina Aminokyselina snižující replikaci herpetických virů i jiných virů,zároveň působí preventivně u osteoporózy.Užívá 1g se denně 12 měsíců nebo 3g šest měsíců.

Bartonely – opomíjení původci infekcí

28.11.2015 0

Bartonella – bakterie přenášená,klíšťaty,komáry,blechou aj. Naposledy upraveno: 01.10.2010 07:11:54 B A R T O N E L L Y Celosvětově rozšířené bakterie izolované z různých hlodavců a lovné zvěře.Velké množství různých druhů, které mohou přenášet na člověka různá onemocnění. (Foto

Zdravotní rizika migrace – šíření nových nemocí

3.9.2015 1

Zdravotní rizika migrace. Díky zvýšenému turistickému ruchu jsme si již malém vyzkoušeli rizika zavlečení nových nemocí z navštívených exotických oblastí celého světa.Horší situaci musíme očekávat při masivní migraci. Není tomu tak poprvé.Stěhování národů v pátém století přineslo řadu dříve neznámých

Horečka DENGUE již i v Čechách!

13.11.2010 0

INFORMACE SZÚ a MZd http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/horecka-dengue_4341_1091_5.html Vlastní informace: HOREČKA DENGUE (A 90.0, O61) (příznaky tohoto onemocnění i průběh se velmi podobná „žluté zimnici“ onemocnění, které způsobují příbuzné viry. Dokonce se konstatuje, že jak mizí žlutá zimnice díky účinné vakcíně nahražuje jí úrávě

Západonilská virová horečka – hrozba moderním městům

4.9.2009 0

„NOVÉ NEMOCI“ Nové ne, ale nepoznávané onemocnění se stoupajícím trendem výskytu i nebezpečnosti. Jiří Antonín Votýpka, 29.9.2005 Psáno pro Zdravotnické noviny Od roku 1914 (1)je izolován původce onemocnění západonilská virová horečka virus patřící do skupiny arbovirů způsobujících encefalitidy i u