Západonilská virová horečka – hrozba moderním městům

4.9.2009 0

„NOVÉ NEMOCI“ Nové ne, ale nepoznávané onemocnění se stoupajícím trendem výskytu i nebezpečnosti. Jiří Antonín Votýpka, 29.9.2005 Psáno pro Zdravotnické noviny Od roku 1914 (1)je izolován původce onemocnění západonilská virová horečka virus patřící do skupiny arbovirů způsobujících encefalitidy i u