Západonilská virová horečka – hrozba moderním městům

kom

„NOVÉ NEMOCI“
Nové ne, ale nepoznávané onemocnění se stoupajícím trendem výskytu i nebezpečnosti.

Jiří Antonín Votýpka,
29.9.2005
Psáno pro Zdravotnické noviny

Od roku 1914 (1)je izolován původce onemocnění západonilská virová horečka virus patřící do skupiny arbovirů způsobujících encefalitidy i u lidí. Virus patřící k flavovirům je přenášen komárem. Byl nalezen mimo člověka u koček, psů ,koní, dalších savců i u ptactva (110 druhů!), bohužel i u ptactva stěhovavého . Během let se rozšířil virus z oblastí přilehlých k řece Nilu v Egyptě do souvislých území východní Afriky od severu k jihu ,vyskytuje se od západní Číny v souvislém pásmu území zahrnující Arabský poloostrov,Střední východ a dnes i celou Evropu, mimo Britské ostrovy.Od roku 1999 se rozšiřuje výskyt onemocnění i na území Spojených států amerických ,především kolem města New York.Jako zajímavost při rozšíření na území USA se předpokládá zavlečení viru prostřednictvím dovozu lidských orgánů pro transplantaci z oblastí výskytu tohoto onemocnění.(2) Soustavně sledovaný počet onemocnění a úmrtí na Západní nilskou horečku v městě New York podle statistik CDC (3)se stále zvyšuje:
Rok 1999 62 registrovaných onemocnění 7 úmrtí
Rok 2000 21 registrovaných onemocnění 2 úmrtí
Rok 2001 66 registrovaných onemocnění 9 úmrtí
Rok 2002 4156 registrovaných onemocnění 284 úmrtí
Rok 2003 9862 registrovaných onemocnění 264 úmrtí
Údaje za rok 2004 v USA ještě nejsou k dispozici, obdobná statistika v Evropě není.Deficit těchto údajů z evropského území bude zapříčiněn především tím, že onemocnění je zahrnováno do členovci přenášených encefalitid, tedy zaměňována s klíšťovou encefalitidou a často dokonce diagnostikována a léčena i jako borreliová encefalitis.

dsdsd

Na území Československé republiky byl tento virus poprvé prokázán v roce 1972 na jižním Slovensku.(Malacky) Roku 1997 je izolován virus z komára Culex pipiens profesorem Hubálkem na Jižní Moravě (Lanžhot). U 2 % vyšetřených zdejších obyvatel (z 611) byly zároveň nalezeny specifické protilátky proti viru západonilské horečky.(4) U obyvatelstva v původní oblasti výskytu viru – oblast Nilu v Egyptě má virus neutralizující protilátky až 70% zdejších obyvatel, kdežto v USA v době,kdy se zde ještě tento virus nevyskytoval tyto protilátky zcela schází.(1)
Úmrtnost může dosáhnout podle amerických údajů 3-15%, osoby nad 65 let jsou náchylnější pro závažnější průběh..
Původce nemoci přenáší komár, Ve velkých městech Evropy je to Culex pipiens molestus – komár obtížný, který je dobře adaptován na městské podmínky a jeho počet a lokality se stále rozšiřují. Stačí mu nepatrné množství vody i v silně urbanizovaných lokalitách, přežívá aktivně i zimu, dostává se i do vyšších pater výškových budov. V USA roznáší virus komár rodu Culex blíže neurčeného druhu. Setkal jsem se sdělením, že virus přenáší v okolí Středozemního moře a na Balkáně komár rodu Phlebotomus. (5)Jiní autoři však uvádí,že komáři Phlebotomus přenáší jinou nemoc (Horečka Papatači,Phebotomus fever) a ne virus západonilské horočky.(6)

Klinické projevy onemocnění.

Undulující horečka
Subfebrilie
Bolesti hlavy
Somnolence
Svalová slabost
Myalgie
Polyarthropathie
Vyrážky a další kožní projevy¨

V některých těžších případech:

Meningitis
Encephalitis
Menigoencephalitis
Hepatitis
Akutní paralysa N.facialis
Obrny

Diagnostika

průkaz specifických protilátek skupiny IgM v krvi a mozkomíšním moku
průkaz specifických virus neutralizujících protilátek
průkaz specifické sekvence DNA viru v krvi a mozkomíšním moku pomocí PCR

Léčení a prevence

1.Je třeba důkladně a opakovaně vyškolit praktické i odborné lékaře ve znalosti tohoto onemocnění a s diferenciální diagnostikou ostatních infekčních neuropatií přenášených členovci.
2.Je třeba zavést jednoduché rutinní, ale zcela specifické a pokud možné levné testy bezpečně určující původce onemocnění a zaškolit v jejich používání diagnostické laboratoře.
3.Věnovat pozornost desinsekci , především v boji proti populacím městských komárů – vlhká,stinná,chládek poskytující místa.(sklepy,podchody, chodby,sklady i , kanály půdy) 4.Omezovat nečistěné a neudržované stojaté vodní plochy sebemenšího objemu.
5..Podpořit vakcinaci obyvatel velkých měst ve věku nad 50 let očkovací látkou proti některému z onemocnění serumkomplexu encefalitid způsobovaných viry čeledi Flaviridae
tj. očkování proti Japonské encefalitidě, kl횡ové encefalitidy aj. protože toto očkování může částečně zabránit nebo zlepšit průběh onemocnění.
6.Zavést specifické očkování proti viru západní nilské horečky pro ohrožené skupiny a lokality.
7.Léčení .Léčení není věnována velká pozornost, od objevení nemoci zůstává pouze symtomatické

Doplňují informace k 8/2008
V USA (CDC) bylo diagnostikováno o nemocnění WVN
v roce 2007 ………. 3630 případů
v roce 2008 (k 8/08).. 236 případů
Většinou se jedná o virovou horečku,encefalitidu a meningitidu. Nejví ce přídadů je v teplých oblastech USA (Coloredo,Kalifornie,Sešverní Dakota,Texa a Tennessee)
Údaje WHO v Evropě jsou mizivé, uvádí se pro období 1995-2005 indidence na 100000 obyvatel menší než 0,1. Monitoring ani cílená diagnbostika a hlášení se však neprovádí!!

Použitá literatura:

1.Raška Karel, Epidemiologie, SZN Praha, 1954, str.486
2. http://www.who.int /
3. http://www.cdc.gov /
4.Votava Miroslav a kol. Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun,Brno 2003, str.294
5.Trnovec Tomáš, Dzúrik Rastislav, Štandardné diagnostické postupy, Osvěta Bratislava 1998,str.358
6.Burianová Věra a kolektiv, Epidemiologie, Avicenum Praha 1981, str.237

další:
http://www.publichealthgreybruce.on.ca/westnilevirus/Index.htm

Share Button

Napište první komentář

Zanechat komentář

Your email address will not be published.


*