Bakterální nukleázy při léčbě nádorů

Návrh definovaného media pro kultivaci Serratia marcescens při studiu produkce nukleáz. Jiří Antonín Votýpka, Praha, 1973   Úvod. Výskyt a význam serácií v přírodě. Význam druhu Serratia marcescens byl donedávna značně podceněn. Nejčastěji byl uváděn jako zajímavý příklad lipolytického organismu,