Osobní cesta kolem světa vědy

Jakým právem bádám,hledám,napravuji a píši? Věda 1962 – 1967 (od prvního „vědeckého prozření“ po vstup do praktického života) Narodil jsem se již s takovým zaměřením: všemu nedůvěřovat, vše prozkoumat. Narodil jsem se za Gottwalda,střední školu jsem studoval za Novotného, vojnu