Horečka DENGUE již i v Čechách!

INFORMACE SZÚ a MZd http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/horecka-dengue_4341_1091_5.html Vlastní informace: HOREČKA DENGUE (A 90.0, O61) (příznaky tohoto onemocnění i průběh se velmi podobná „žluté zimnici“ onemocnění, které způsobují příbuzné viry. Dokonce se konstatuje, že jak mizí žlutá zimnice díky účinné vakcíně nahražuje jí úrávě