Naši předkové: Co doporučovali k léčbě nádorů

3.3.2016 0

V přírodě nalezneme VŠE co potřebujeme jak ke vzniku, průběhu i ochraně života, matka Příroda je dobrou matkou od narození až do hrobu. S údivem jsem jako mnozí,slyšel zprávu našich onkologů, že příští rok bude o 10 % zhoubných nádorů více

Bakterální nukleázy při léčbě nádorů

5.8.2009 0

Návrh definovaného media pro kultivaci Serratia marcescens při studiu produkce nukleáz. Jiří Antonín Votýpka, Praha, 1973   Úvod. Výskyt a význam serácií v přírodě. Význam druhu Serratia marcescens byl donedávna značně podceněn. Nejčastěji byl uváděn jako zajímavý příklad lipolytického organismu,