Nemoce přenášené klíšťaty

28.11.2015 0

Borrelióza,ehrlichióza,babesióza,klíšť.zánět mozku,rickettsiózy – nemoci které přenášejí klíšťata v České republice! Naposledy upraveno: 01.06.2010 08:45:22 Která onemocnění mohou přenášet klíšťata i v České republice? (v roce 2007 stať otiskly též Zdravotnické noviny a v r.2008 server Lesnictví a SZÚ)   Lymeská

Leptospiry

27.8.2015 0

Leptospiry jsou celosvětově rozšířené spirálovité bakterie. Vyskytují se volně v odpadových vodách a většina způsobuje onemocnění zvířat i člověka.Leptospiry jsou vylučovány močí hlodavců ( rody Microtus,Ratus). Rezervoárovými zvířaty jsou mimo hlodavců i ježci (Isectivora), netopýři (Chiroptera), jeleni(Artiodactyla), zajícovci (Lagomorpha) ale i

Treponemy – „Třesoucí se tenká vlákna“

27.8.2015 0

Treponema je rod pojímající 19 druhů tenkých spirálovitých živě  pohyblivých bakterií.Pro tento rod  byla používána též synonyma Spironema a Microspironema. U některých druhů rodu Treponema byla prokázána jejich choroboplodnost pro zvířata i pro člověka. 

Borrelie

27.8.2015 0

Až do přejmenování patřily Borrelie mezi Spironemy(S.recurrentis), Spirochety(S.anserina, gallinarum,caucasica a jiné),Spiroschaudinnie(S.anserina, recurrentis), dokonce mezi Spirilly (S.duttoni), i Treponemy (T.venezuelense). Částečný řád vnáší do systematiky molekulárně- genetické diagnostické metody. Dnes rod Borrelia obsahuje 31 druhů.

Spirochéty obecně

27.8.2015 0

Nadšení první mikrobiologové hledali a nacházeli bakterie všude. Mezi prvními kdo viděl ve svém primitivním mikroskopu spirálovité, živě pohyblivé bakterie byl obchodník s látkami z Delf. Byl jím Antonj van Leeuwenhock (1632-1723) a ty bakterie pocházely ze zubního povlaku-plaku Spirochéty je vidět

Prevence před lymeskou borreliózou

24.8.2015 0

Základem prevence lymeské borreliózy je chránit se před kontaktem s klíšťaty. Tato ochrana spočívá ve vhodné oblečení-pokud možno nosit v rizikových oblastech oblečení s dlouhými rukávy a používat repetenty. Klíště obecné (Ixodes ricinus) žije hlavně v nižších nadmořských výškách, a to převážně v listnatých či

Diagnostika lymeské borreliózy

24.8.2015 0

V současné době má k dispozici mikrobiologie přímé a nepřímé metody průkazu původce nemocnění. Mezi přímé metody patří především mikroskopie, kultivace a průkaz specifické desoxyribonukleové kyseliny.K nepřímým metodám patří průkaz specifických i nespecifických diagnosticky použitelných protilátek v tělních tekutinách. Diagnostice jsou k dispozici

Průběh lymeské borreliózy

24.8.2015 0

Lymeská borrelióza je infekce probíhající ve fázích, jejichž klasifikace je obdobná vymezení fází u syfilis. Rozlišuje se časné stadium lokalizovaně, na které po týdnech navazuje časné stadium disseminované a po měsících až letech přichází pozdní stadium. Projevy infekce jsou nesmírně

Zůstane lymeská borrelióza záhadnou nemocí?

24.8.2015 0

Bolest hlavy,zvýšená teplota, únava, nausea, bolesti kloubů a svalů – tak jsou uváděny první příznaky lymeské borreliózy.Znáte ještě nějakou další infekční nemoc,která by podobné příznaky neměla? Nemusí to být ani nákaza infekční nemocí. Stačí když přeženete slunění. Obecné příznaky nemusí

Historie lymeské borreliózy

24.8.2015 0

Ačkoliv se lymeská borrelióza vnímá jako onemocnění posledních dvou desetiletí, jeho historie a hlavně skutečný výskyt borreliózy tak mladé nejsou. Již na přelomu 19. a 20. století byly popsány příznaky kožních onemocnění, které dnes vztahujeme k lymeské borrelióze. V roce