Lysozym – tvůrce i hrobař

Sir Al.Fleming objevitel účinku lysozymu na bakterie Lysozym. Přirozený výskyt lysozymu Přirozená látka účinná při obraně živočišného organismu před negativním působením bakterií možná i virů.Lysozym v organismu vzniká v různých žlazách, které obsahují Panethovy buňky.https://cs.wikipedia.org/wiki/Panethova_bu%C5%88ka . Lysozym je přítomen ve vaječném

Onemocnění dnou

Onemocnění dnou poznámky,pod čarou O důvodech vzniku dost běžného onemocnění označovaného jako dna při postižení horní části těla jako chirágra, dolní části těla jako podágra je uváděna řada příčin.Velmi dobrým vodítkem jak najít opravdové příčiny je stará moudrost ,že zmíněnou