Neurotropní agens u lovné zvěře č.5 výsledky

30.12.2009 0

4.0.Výsledky   Bylo vyšetřeno 69 vzorků tkání patřících 17 druhům zvěře a tři vzorky povrchových vod z různých lokalit zkoumané honitby.   Tabulka 1: Vyšetřené vzorky druhů, počtu jedinců a jejich tkání Druh vyšetřeného materiálu počet vyšetřená tkáň Ixodes ricinus

Neurotropní agens u lovné zvěře č.4 metodika

30.12.2009 0

3.4.Izolace DNA DNA byla připravována standardně a výhradně pomocí komerčních izolačních setů firmy QIAGEN a BOEHRING MANNHEIM, souprav pro izolaci DNA z tkání QIAamp DNA Mini Kit QIAGEN (katalog č.51308), a High Pure PCR Template Preparation Kit BOEHRINGER MANNHEIM (katalog

Neurotropní agens u lovné zvěře č.3,výčet 2 a vzorky

30.12.2009 0

Pokračování výčtu recentní situace – lovná zvěř: zdejší komory zaječí zvěře pole mezi Výhledy a Horoměřicemi a pole „třicítka“ mezi Úněticemi a kótou Na Vrškách) Cervus capreolus 30 kusů(roční odlov 14 ks, nejvyšší výskyt v Horoměřicích) Z lovné zvěře se

Neurotropní agens u lovné zvěře č.2 výčet

30.12.2009 0

2.0.Problematika 2.1.Výčet původců infekčních onemocnění CNS člověka Díky   pokroku   mikrobiologických   a   především virologických diagnostických   metod   se   procento   objasněných   infekčních onemocnění nervového systému zvýšilo na 60-90%. Při bakteriálních onemocněních jsou většinou   diagnostikovány   meningokoky   a pneumokoky, z virů enteroviry.(M.Sprossig,1979,8)   Výčet původců

Neurotropní agens u lovné zvěře č.1 úvod

30.12.2009 0

Přímý průkaz vybraných hummáních infekčních neurotropnich agens u lovné zvěře z příměstské honitby MS Zemědělského družstva Velké Přílepy na okrese Praha západ.(1998-2000) Jiří a Jan Votýpkovi,Praha (foto vpravo: liška pozitivní na Borrelie z Horoměřic,kapitální lišák   1.0.Úvod 1.1.Aspekty vzniku práce.