Zdravotní rizika migrace – šíření nových nemocí

Zdravotní rizika migrace. Díky zvýšenému turistickému ruchu jsme si již malém vyzkoušeli rizika zavlečení nových nemocí z navštívených exotických oblastí celého světa.Horší situaci musíme očekávat při masivní migraci. Není tomu tak poprvé.Stěhování národů v pátém století přineslo řadu dříve neznámých