Příčiny agresivity a nehod 1.část

images (1)

Vlivy vyvolávající agresi a nehody.
1.část Nedostatek cukru – hlad

Je velmi mnoho různých vlivů, které mohou vyvolávat zvýšenou míru agresivity a nehodovosti . Zdá se, že se postupně zjišťují další.
Nedostatek glukosy a agresivita
Jedním zjevným projevem přicházejícího nedostatku glukózy v těle (hypoglykémie) je zvýšená reaktivita , která se stupňuje až k agresivitě nebo ke zmatenosti. Při hledání příčit zvýšeného počtu vražd mezi příbuznými v jedné lokalizaci bylo zjištěno ,že díky častým příbuzenským sňatkům se šířil zvýšený výskyt častých hypoglykémii. Při následném vyšetřování příčin agrese vrazi velmi litovali svého činu. To ukazuje jednak na přechodný vzrůst agresivního chování i na možnost fixace poruchy vedoucí k těmto excesům v genomu s následným předáváním poruchy potomkům.
Hypoglykémie je i zřejmou příčinou nehod, především nehod dopravních. Příčinou nemusí být jen stav hypoglykémie u nemocných diabetem ale hypoglykémie i u zcela zdravých lidí. K vyvolání poruch chování při hypoglykémii dochází již při delším hladovění, po silné fyzické zátěži snad i po psychické zátěži i při delší nespavosti ale i sníženou funkcí jater v důsledku jejich onemocnění.
Podobně agresivní útoky vůči lidem mohou mít původ přímo v hypoglykémii případně hypoglykémie může zvyšovat sílu agresivity při útoku Zjišťování účasti momentální hypoglykemie při páchání trestných činů se soustavně neprovádí stejně tak nahodilé je zjišťování hypoglykemií u viníků dopravních nehod. Soustavnost průzkumu by pomohlo objasnit řadu příčin trestných činů i nehod včetně dopravních.
Symptomy hypoglykémie
Nedostatek glukosy pro zásobování orgánů postihuje celý organismus. Nejrychleji pociťuje nedostatek mozek a srdce a to případně společně se snížením zásobením kyslíkem. Jde o život ohrožující stav. Ve snaze co nejrychleji napravit tento stav dostavuje se řada varovných pocitů extrémní hlad, zmatenost, únava, dráždivost, ale i úzkost a strach, nebo zvýšená agilita díky zvýšení koncentrace adrenalinu v krvi. Mimo to se hypoglykémie postupně projevuje třesem, pocením tachykardií, bledostí nebo zarudnutím, snížením schopností jemné motoriky , mentálními poruchami, srdečními síňovými arytmiemi, deliriem a křečemi.
Výskyt hypoglykemie
Ke stavu hypoglykémie dochází u lidí zdravých a u diabetiků při různé hodnotě hladiny glukózy v krevním řečišti. To co je u zdravého člověka už hyperglykemie může být u chronického diabetika již hypoglykémií . Dnes se vyskytuje častěji hypoglykemie u léčených diabetiků insulinem nebo při kombinaci různých perorálních antidiabetik, případně při kombinaci léčby diabetu a různých diet omezujících přísun sacharidů nebo při zvýšení fyzické aktivitě.Hypoglykemie se vyskytuje u alkoholiků,u různých malnutričních diet kombinovaných s užíváním alkoholu.Hypoglykemie může nastat též vlivem nadprodukce insulinu při nádorech pankreasu. Na výši hladiny glukózy v organismu se podílí štítná žláza ,hypofýza,i hormony kůry nadledvin, dále i inhibitory insulinu enzymatické povahy.
Následkem klesající obsahu glukózy v krvi dochází ke zvýšení činnosti sympatiku vedoucí zvýšení obsahu glukózy (případně až i ke hyperglykemii) a adrenalinu v krevním řečišti.Při zvýšení činnosti parasympatiku je to opačně, v krajním případě může dojít k hypoglykémii.
Hladina glukózy kolísá během dne Brzy ráno je hodnota glukózy v krvi nejvyšší, klesá po poledni a nejnižší je v noci. Výrazně klesá hodnota glukózy po fyzické činnosti. Záleží i na lokalizaci odběru například při odběru kapilární krve bývají rozdíly mezi jednotlivými prsty ruky aj.Se stoupajícím věkem se také zvyšuje hodnota glykémie ve věku nad 60 let může být normální hodnota i 6,5 mmol/l
Zásoba glukosy
Lidský organismus si zachovává zásoby glukózy ve svalech i 400 g a v játrech 100 g,navíc lze v případě potřeby vytvářet glukózu z glykogenu obsaženého v játrech. Glykogen v játrech se přeměnuje v glukozu vždy pokud hodnota glukosy v krvi klesá a přitom nezáleží ani na tom že aktuálně byla koncentrace i vyšší než normální. Za normálních okolností je v krvi 5 g glukozy celkově ve všech tělesných tekutinách kolem 50 g glukózy.
Metodiky stanovení glukósy
Důležitá je též metodika průkazu glukózy. Podle metody se mohou výsledky lišit. Nižší hodnoty jsou při použití specifické glukósoxydázové metody, než použití redukčních metod průkazu. Také hladina krevního cukru je rozdílná v kapilární a žilní krvi. V žilní krvi je nižší o 10 až 30 % než hodnota glukózy v kapilární krvi .
Vliv léčiv a některých dalších látek
Různé léky používané pro kompenzaci diabetu mohou způsobovat hypoglykémii navíc jsou známy látky které v kombinaci s antidiabetiky zvyšují hypoglykémii. Patří mezi ně l-valin,monosacharid d-ribosa, cholin-magnesium-trisalycilát-ribosa, salyciláty s etanolem, kořen salácie, inhibitor alfa-glukosidásy, žraločí chrupavka, houba Ganoderma lucidum a jiné.
Glukosa a alkohol.
Samostanou a významnou příčinou poklesu glykémie až k hypoglykémii je vliv alkoholu.Alkohol je psychotropní látka inhibující polysynaptické reflexy s antineurotickým účinkem. S ohledem na možnost spoluúčasti vlivu alkoholu na agresivitu je nutné vzít v úvahu, že i malé dávky mají vliv na centrální nervstvo. Alkohol snižuje koordinaci, zvyšuje odvahu, mizí opatrnost i strach. Vliv alkoholu může být silnější než vliv insulinu . Alkohol má vliv na inhibici procesů uvolňování glukózy z jater pokud při konzumaci alkoholu dochází k lačnění. Hypoglykemie se po alkoholu objevuje se zpožděním několika hodin, dokonce i po 12 hodinách.U symptomů alkoholem zaviněné hypoglykemie schází tachykardie a pocení. Při hypoglykemii z konzumace alkoholu klesá hodnota glykemie po 2,8 mm/1 ale i 0,3 mm/l.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*