Bakterální nukleázy při léčbě nádorů

Návrh definovaného media pro kultivaci Serratia marcescens při studiu produkce nukleáz. Jiří Antonín Votýpka, Praha, 1973   Úvod. Výskyt a význam serácií v přírodě. Význam druhu Serratia marcescens byl donedávna značně podceněn. Nejčastěji byl uváděn jako zajímavý příklad lipolytického organismu,

Sůl nad zlato!

Dnes má pravdu jen známá pohádka.Podle našich i zahraničních odborníků na výživu je sůl naopak velmi škodlivá, málem jedovatá. Prý se máme soli vyhýbat. To znamená, že je třeba vynechat uzeniny,sýry, různé pochutiny. Je prý třeba i méně solit především

Musím si zapálit!

Moji souvěrci. Kouříme tabák. Každý víme proč.Vzpomínám si na svoji první dýmku. Byl jsem v Brně, jako záklaďák, druhý rok na vojně. Sloužil jsem u silničního vojska. To byli dědicové černých baronů. Velitele jsme měli stejné, kasárna také. Byl rok