Západonilská virová horečka – hrozba moderním městům

4.9.2009 0

„NOVÉ NEMOCI“ Nové ne, ale nepoznávané onemocnění se stoupajícím trendem výskytu i nebezpečnosti. Jiří Antonín Votýpka, 29.9.2005 Psáno pro Zdravotnické noviny Od roku 1914 (1)je izolován původce onemocnění západonilská virová horečka virus patřící do skupiny arbovirů způsobujících encefalitidy i u

Bakterální nukleázy při léčbě nádorů

5.8.2009 0

Návrh definovaného media pro kultivaci Serratia marcescens při studiu produkce nukleáz. Jiří Antonín Votýpka, Praha, 1973   Úvod. Výskyt a význam serácií v přírodě. Význam druhu Serratia marcescens byl donedávna značně podceněn. Nejčastěji byl uváděn jako zajímavý příklad lipolytického organismu,

Sůl nad zlato!

31.7.2009 0

Dnes má pravdu jen známá pohádka.Podle našich i zahraničních odborníků na výživu je sůl naopak velmi škodlivá, málem jedovatá. Prý se máme soli vyhýbat. To znamená, že je třeba vynechat uzeniny,sýry, různé pochutiny. Je prý třeba i méně solit především

Musím si zapálit!

17.2.2005 0

Moji souvěrci. Kouříme tabák. Každý víme proč.Vzpomínám si na svoji první dýmku. Byl jsem v Brně, jako záklaďák, druhý rok na vojně. Sloužil jsem u silničního vojska. To byli dědicové černých baronů. Velitele jsme měli stejné, kasárna také. Byl rok

1 6 7 8