Příčiny agresivity 2 část – Organofosfáty

lokalita-sojkaPříčiny agresivity část 2
O R G A N O F O S F Á T Y
Možná zbytečně hledáme příčiny zvyšující se agresivity v současnosti v lidské společnosti a nejen v lidské komunitě. Zvlášť zarážející a zdánlivě nepochopitelná je agresivita u dětí. To že se „marně“ hledají příčiny může být překvapivé v dnešní době informační inflace. Již několik let se objevují vědecké práce týkající se narůstající agresivitě u dospělých i u dětí. Možná že je to tím že příčin je celá řada .Jedna z příčin je narůstající hodnota expozice různých chemických sloučenin a jejich vliv na centrální nervový systém lidí i zvířat.
Mechanismus účinku
Organofosfáty inhibují enzym acetylcholinestarázu v důsledku toho pak se hromadí acetylcholin který působí na centrální nervový systém. Uvolňují se též katecholaminy. U různých druhů organofosfátů dochází i k dalším neblahým účinkům například u fosfanátů k útlumu syntézy aminokyselin tryptofanu, tyrosinu a fenylalaninu aj.S ohledem na to že se organofosfáty uvolňují do životního prostředí lidí i dalších organismů již čtyřicet pět let jsme zahlceni těmito látkami. Díky změnám v nervovém systému dochází ke změnám chování včetně zvýšené agresivity.
Změny chování u dětí, dospělých i u zvířat při expozici organofosfáty
1.agresivita
2.vzdor
3.šikanózní chování
4.hyperaktivita
5.neklid,citová labilita
6.úzkost
7. závratě,nespavost,noční můry,snění,bolest hlavy, nejasná řeč,respirační a oběhové poruchy,křeče aj.
Výskyt organofosfátů zvyšujících agresivitu
a)Retardery hoření
Retardéry hoření na bazi organofosfátů OPFR a bromované difenylethery požívané od roku 1975.Retardéry hoření působí stejným mechanismem jako jiné organofosfáty.Ke snahám omezit tyto retardéry hoření na bazi OPFR dochází od roku 2014.Přes to je těchto látek v našem prostředí stále dostatek.
Retardéry jsou obsaženy v
1.nábytku
2.kobercích
3.matracích
4.v krytech elektroniky a přístrojů (klávesnice,PC,mobilní telefony,tablety aj.)
5.v interiéru motorových vozidel
6.v fasádním polystyrénu (hexabromcyklododekan – HBCD)
Z uvedených věcí se postupně a při stárnutí stále více uvolňují látky ovlivňující CNS při dotyku, otěrem snad sublimací do obytného i pracovního prostředí
b)Další organofosfáty a metabolické jedy zvyšující agresivit
1.pesticidy
2.insekticidy
Do této skupiny patří i změkčovadla,hydraulické kapaliny a bojové látky na basi organofosfátů a látek způsobující inhibici acetylcholinesterázy.
Zvláštní kapitolou jsou fosfanáty jako glykosfát třeba Roundup a metabolické jedy s vlivem na včely Diqua,Paraguat aj.které též zpúsobují agresivitu, látky které je možné nalézt v pitné vodě řádově v hodnotách nanogramů na litr.

Cílem článku je upozornit na další, možná důležitou příčinu zvýšení agresivity u lidí především pak vysvětlení nárustu agresivity u dětí. V prostředí ve kterém současné děti vyrůstají a lidé žijí ,které je prosycené byť malým množstvím účinných organofosfátů konzumace kontaminované vody a potravin se stopami organofosfátů může být jednou z hledaných příčin vzrůstu agresivity, šikany a jiného překvapivého ale nepřijatelného chování v dnešní společnosti.
Jiří Ant.Votýpka Praha,5.3.2019

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*