Psychosociální syndrom a cukrovka 2.typu.

Cukrovka 2.typu metabolický, ale i psychosociální syndrom

Cukrovka opomíjené příčiny.

Zdá se že příčiny cukrovky jsou kupodivu známé široké veřejnosti i když lékaři často dosud nejsou o příčinách některých forem si jisti.

Cukrovka diabetes melitus 1.typ.

U této nemoci je shoda o příčinách vzniku téměř bez diskuse.Jednoduše lze říci že u nemocného schází somatická produkce inzulínu který by metabolizoval gukózu v krvi a umožnil by tak její využití v tkáních organismu.Tento typ onemocnění nebude zde předmětem úvahy o dalších příčinách nemoci.

Cukrovka diabetes melitus 2.typ.

Onemocnění tohoto typu cukrovky se dnes spojuje s metabolickým syndromem kde vstupuje do hry jako příčina mnoho faktorů.Tento názor bych nechtěl podrobněji rozebírat, jen konstatuji že většina příčin v syndromu je jistě účastní při vzniku cukrovky.
Mě osobně zaujaly zkušenosti výzkumníků ,kteří hledali příčinu cukrovky v dávné historii dokonce již v polovině 19.století.Původní bádání používalo experimentů i na zvířatech, i pozoruhodných zjištění v biochemii i fyziologii v oblasti metabolismu cukrů. BERNARD 1855 vyvolal enormní zvýšení glukózy – hyperglykémii bodnutím do spodiny čtvrté komory mozkové . Zároveň množství cukru v krvi překonalo hodnotu prahu pro glukózu v ledvinách a nastalo její vylučování močí – glykosurie.

Vliv centrálního nervového systému

Zvýšení cukru v krvi ovlivňuje v centrálním nervovém systému specifická intervace .Například nervus vagus blokuje sekreci insulinu v pankreasu a nervus splanchnicus pomáhá využití glykogenu v játrech a ještě navíc zvyšuje produkci adrenalínu.
Přední lalok hypofýzy produkuje hormon který způsobí hyperglykémii a glykosurii ale též ketonurii (neúplné odbourávání produktů mastných kyselin a aminokyselin při náhradní produkci cukrů z necukrů))a snižuje účinnost insulinu. Hormon v játrech povzbudí glykogenolýzu,brzdí využití glukozy v tkáních inhibicí hexokinázy. (hexokináza fosforyluje glukózu na gukoso-6-fosfát a tak umožní její využití v tkáních)

Účast hormónů nadledvinek na obsah cukru v krvi

Hormony dřeně nadledvinek adrenalin a noradrenalin ovliňují zvýšení cukru v krvi.Produkce závisí na nervových podnětech.Je to původně přirozený mechanismus udržení potřebné hladiny glukósy.Při poklesu hladiny glukosy v krvi pod normální hodnoty dojde k podrážďění sympatiku s následným zvýšením produkce adrenalinu.Jeho působením dojde k rychlé a krátkodobé glykogenolysa v játrech i ve svalech.
Steroidní hormony kůry nadledvinek též způsobují hyperglykémii(aldosteron a jiné).Na rozdíl od hormónů dřeně nadledvinek podporují ukládání glykogenu v játrech.

Vliv hormonů štítné žlázy při hyperglykemii.

Hormon štítné žlázy thyroxin zvyšuje basální metabolismus,zvyšuje tak glykogenolýzu v játrech,zároveň zvyšuje produkci adrenalínu což v důsledku zvyšuje hyperglykemii.

Závěr s doporučením.

Při sledování dynamiky vzestupu a poklesu cukru v krvi při diabetu 2.typu je nezbytné zohlednit účast podnětů na nervový systém pacienta též na vliv produkce nadledvinkových hormonů a produkci hormónů štítné žlázy.Dokonce se zdá že významnou úlohu při vzniku diabetu 2,typu mají podněty nervové například podceňované obyčejné rozčilení a stres se mohou účastnit nejen na dočasném zvýšení koncentrace cukru v krvi ale i na vzniku nemoci samotné.Dnes se hovoří o epidemii diabetu ve světě. Myslím si že projevy metabolického syndromu dnes oblíbeného u diagnostiků je jen soubor faktorů které mají svoji příčinu v nervozitě,agresivitě,nespokojenosti. Jejich důsledkem mezi jinými jsou i poruchy jak příjmu potravy,nervové anomálie,sociální anomálie ale i diabetu 2.typu.Cestou z toho bludného kruhu je předně změna životních priorit ve společnosti i v rodině!

Share Button

Napište první komentář

Zanechat komentář

Your email address will not be published.


*